VIHER-, KIVI- JA PIHANRAKENTAMINEN

  • Pihojen-, parkkialueiden- ja pihateiden pohjanrakennustyöt
  • Asfaltoinnit ja murskepinnat
  • Tukimuurit ja kivetykset
  • Siirtonurmet, kuntat ja maisemoinnit
  • Leikkialueet
  • Aidat, terassit, pergolat ja muut kirvesmiestyöt
  • Puutarhurintyöt