MAANRAKENNUS

  • Rakennusalueen raivaus ja pintamaiden poisto
  • Louhinta-, hydraulikiilaus- ja timanttityöt
  • Pohjanrakennus ja routaeristykset
  • Ulkopuoliset LVIS-työt sekä kunnallistekniikka
  • Jäte- ja hulevesi pumppaamot
  • Pienvesipuhdistamot
  • Kiinteistöjen salaoja-, sadevesi-, radonasennukset ja vedeneritys
  • Salaoja-, sadevesi-, radon- ja Isodrän saneeraukset
  • Pihojen muotoilut
  • Katutyöt, tieliikennesuunnitelmat, valvonta, lupa-asiat